förstås, efter det där mötet på kommunhuset. Hä lön sej int å prata mä den som int begrip, var väl sammanfattningen. Allt var jättebra tänkt, vi skulle vara glada att man inte byggde sexton våningar, tyckte tjänstemannen. Och parkeringsplatser, lappri. Och skissen på huset, åttavåningarseländet, var stilfull, tyckte han. En skokartong ser trevlig ut, jämförelsevis. Så jag är inte optimistisk. Och kommunens folkmängd kommer att öka exponentiellt. Säkert. Och man hade jättemycket förfrågningar om lokaler från cykelverkstäder och yoga-dito. Suck. Den yogastudio som låg vid torget alldeles nyss klarade sig väl inte ett år, om jag minns rätt.