brevet, som tackade för min beställning av nyckelbrickor. Det där telefonsamtalet som maken svarade på. Och jag har nu korsat över texten och skrivit ‘Bestrides’ och returnerat, med egen kopia bevarad förstås. Och så har jag skickat ett mycket tydligt mail att jag inte vill ha någon som helst kontakt med dom i fortsättningen. Firman heter u security om någon undrar. Och längst ner på brevpappret står det att de stöder vi-skogen med trädplantering. Om jag vill göra det, så gör jag det själv. Och jag undrar om vi-skogen är medvetna om att deras namn blandas in i sånt här.