Större delen av dagen sitter jag med i ett zoom-möte där tanken är att vi tillsammans och enskilt reflekterar över ett givet tema, den här gången den blinde Bartimeus som botas av Jesus utanför Jeriko. Även om det är annorlunda att sitta i sin egen hemmiljö, så är det en sorts möte och ett utbyte av tankar, andras perspektiv lägger något till det vanliga.

Och just nu sitter jag på den inglasade balkongen och ser regnväder ute, men det är ändå ljust och jag ska sticka lite på makens slipover. Det kan jag göra samtidigt som jag reflekterar över texten.