när man sitter här. Ja, självklart läser jag helgens dödsannonser, det är ett mångårigt intresse. Men jag läser också den juridiska frågespalten i SvD på lördagar. Oftast med en viss känsla av lättnad, att det finns underligheter jag aldrig kommer att råka ut för. Troligen så i dag också. En man frågar, han har varit gift i 65 år med sin hustru, och nu har han börjat fundera på bouppteckningen, OM någon av dom skulle dö (ja, snarast när, tänker jag brutalt) så vill han inte att den efterlevandes tillgångar ska tas upp i  bouppteckningen, tydligen så att dom gemensamma barnen inte ska se dom. Rätt märkligt, faktiskt. Och juristen svarar, på juristers försiktiga vis, att jo, alla tillgångar måste tas med i bouppteckningen enligt lag. Och det kan ju hända att den efterlevande gifter om sig och får fler barn, och då ska det vara klart vad som ingår i de första barnens arv. Fast jag undrar förstås hur sannolikt det är att någon i ett par som varit gifta 65 år vid andra partens frånfälle, kan gifta om sig och få fler barn. Om hustrun dör först är det kanske teoretiskt möjligt förstås, men ändå inte väldigt sannolikt.