är, som bekant, ganska nyhetsberoende. Alla tänkbara tv-nyheter när han är vaken konsumerar han ohämmat. Trots det har han varit lite svagt motsträvig inför den här självkarantänen, men han har inte haft så mycket alternativ, kan man säga. Och jag har inte velat gå in för mycket på det här att han trots allt – med marginal – kan sägas vara riskgrupp. Bara det här att han i praktiken har drygt en lunga är inte så hejsan. Men det har inte slagit honom förrän i kväll, när man gick in på det hela apropå Boris Johnsons tillstånd, att man faktiskt kvävs. Det träffade mitt i tavlan s a s. Nu låter han bekymrad och då får vi hantera det.