Fast å andra sidan får jag väl inse att det ändå är rätt sent. Det har varit en så fin dag, vädret har – frånsett regnet nyss då – varit strålande, maten var god och fantastiskt fina människor i mitt liv har dykt upp. Och så alla möjliga gudstjänster med så mycket glädje. Förvisso en dag att bära i minnet länge.