ändå, när medicinen till maken hade kommit. Det var en annan tillverkare, men lyckligtvis hade man valt samma färg på kapseln, så den ser i stort sett likadan ut. Annars kan det vara ett bekymmer. Sen var det förstås inte så vidare uppiggande att läsa en artikel i lokaltidningen att just den här medicinen kanske möjligen gjort unga människor mer suicidala och givit ökad beroendeproblematik. Fast det var väldigt osäkert alltihop. Maken läste tydligen inte den artikeln. Bra så.

Och jag har gjort klart mina bankärenden och ska göra en notering i almanackan att jag ska gå in i den fysiska banken i början av augusti, vi har ett ärende med ett av makens konton. Om jag, med min fullmakt, kan uträtta det, så är det enklare. Annars får vi väl boka en tid och med viss möda forsla maken dit.