som jag skickade och som inte kom fram, det kom tillbaka till oss i dag från Post- och telestyrelsen. Och jag tittar rätt oförstående på mitt kuvert. Det är korrekt frankerat, rätt namn, rätt adress, jo då. Men jag hade missat att göra ett kommatecken efter hennes namn och skriva dit de tre bokstäverna i firmanamnet. Och jag tänker att rimligen får hon fler brev än just mitt, det kan inte vara helt omöjligt att fatta för posten. Dessutom medföljde ett uppfostrande följebrev att man ska skriva korrekt adress. Jag tycker nog att det är lite märkligt.

Fö har jag skickat mail till henne i dag och frågat efter tidsschema, väntar på svar. Och tvätten är fixad, och mat är ordnad. Jag hade oturen att få syn på en mycket obehaglig person i affären och självklart kom han efter mig i kassakön. Jag plockade ihop mina saker rätt snabbt och såg till att inte ta någon som helst ögonkontakt.