jag brukar ju vara ute lite sent. Snälla kommunen här skickade ju ut papper om planerad omdaning av centrum och påstår att dom gärna vill ha in synpunkter – ‘även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta’, som det står och det ska man alltså göra senast 13 augusti, så jag har lite tid fortfarande. För jag har synpunkter, inte enbart för att jag personligen – som bor högst upp på tredje våningen – inte är särskilt förtjust i tanken att få ett åttavåningarshus på andra sidan gatan, utan också för att det inte finns några andra så pass höga hus alls i vår lilla tätort. Det påstås ‘skapa en attraktiv entré till staden’. Jomenvisst. Nog tycker jag att det vore betydligt mer välkomnande om man kunde ha en väntsal, uppfiffad, i anslutning till tågspåren, inte som nu när man av misstag satte ett elskåp i vägen, så att man inte kunde bygga ihop väntsalen med utgången (eller ingången) till tågen.

Och på ritningarna har man tecknat gräsmattor på den bit av huset som är närmast oss, lite lägre än dom åtta våningarna, men ändå så att det är ovanför taket på huset vi bor i. Någon har tänkt fel. Tycker jag då. Varför kan man inte bygga som i Poundbury?

Annonser