en liten lista, jag tänker att den ska få plats på en luftig A4, med korta kärnfulla meningar om vilken hjälp maken faktiskt behöver. Sen ska jag stoppa den i en plastficka och sätta upp bredvid spegeln i badrummet på avlastningen. Vid ingången till avdelningen har man en affisch där man talar om hur viktigt det är med professionellt bemötande och eftersom det inte precis fungerar automatiskt, så ska jag testa det här. Jag tycker att man skulle ha en checklista, inte minst på det här stället där man tar emot folk just på avlastning. Jag har viss förståelse för att det är svårt att individualisera, men man kunde göra det enklare för alla, liksom kolla upp vilken typ av svårigheter just den här personen har.

Att man kommer ihåg människor man mött, att man kan läsa om nya saker i böcker, det är en sak. Att man inte har minne som klarar saker man ska göra, att man inte ser åt vänster – det är sånt som inte syns så tydligt, men det är precis lika viktigt.