är komplicerat. Tydligen. Jag skulle ringa en kommunal person i en näraliggande kommun. Första personen har en telefonsvarare som säger att vederbörande finns tillgänglig efter 17 i morgon. Eh??? Skulle inte tro det. Jag ringde nästa namn. Den personen var på sammanträde och skulle finns där efter 16.30 i morgon. Det var värst så ambitiösa dom är där då, den ena kommer in till jobbet efter 17 en fredag och den andra har då redan kommit dit vid 16.30. Hur pass sannolikt är det? Jag lät mig kopplas till växeln och påpekade att det där var väldigt vilseledande. Damen där blev väldigt förolämpad och sade att det var verkligen inte hon som hade ansvar för det, men jag gav mig inte så lätt. Jag förklarade att det kanske vore praktiskt för hennes egen del (att inte tala om alla längtande uppringare) om hon talade med dom kommunala personerna om att dom måste ge rimliga upplysningar i sina svarare, för annars hamnar bara den vid det laget rätt irriterade uppringaren hos växeln. Jag hörde att hon inte tyckte att det var hennes ansvar. Men tänk, det tycker jag. Jag jobbar inte där, hon gör det.

Annonser