på ett samtal mellan kloka människor om Det Existentiella Samtalets Betydelse för Psykisk Hälsa, men i rubriken hade det blivit ‘- för Psykiatrin’, och det är inte riktigt samma sak, eller inte alls samma sak snarare. Jag tror ju på det existentiella samtalets nödvändighet, mitt i ens liv, men jag tror kanske att definitionen inte behöver vara att en ‘expert’ är den som ‘leder’ samtalet, ett samtal sker mellan människor som tillför varandra något, tänker jag. Och jag har förstås inte någon heltäckande bild av hur ‘psykiatrin’ hanterar det existentiella, men jag minns min egen känsla, när jag hade samtalskontakt (jag hann ju slita ut flera), inte kändes det naturligt att ta upp existentiella frågeställningar där. Tyvärr. Däremot har andra gjort mig den tjänsten att vara verkliga samtalspartner i det. Just nu ser det inte ut så i mitt liv att jag har någon kontinuerlig relation av det slaget. Det saknar jag.

Men det finns oväntade ljusglimtar – Äldste skickade en bild på sig och den älgkalv han sköt under dagens jakt. Om nu någon tycker det är märkligt, vill jag bara påpeka att jag är uppfödd i en trakt och familj där älgjakten var en mycket viktig del av året. Och jag är glad att Äldste lever med denna tradition.

Annonser