har ju hela mitt liv varit min äldste brors födelsedag. Numer är han död, sen rätt många år, men just i dag skulle han fyllt jämnt, som man säger. Jag undrar lite stilla om hans barn firar eller minns det på något särskilt sätt. Ja, jag vet inte alls, eftersom min bror när mamma var död och vi ätit (av mig lagad) middag, så diskade han och hans hustru (mest hon, skulle jag gissa vad diskandet anbelangar) porslinet och tog med det hem utan att alls nämna det. Plus alla andra skålar och fat som hörde till servisen. Och jag trodde, när vi sen skulle dela hemmet, att mina båda bröder delat på porslinet, vilket jag bara sa i förbigående till yngre brodern, som blev enormt upprörd. Han uppfattade porslinet som mitt, att mamma alltid sagt så, men jag kan bara hoppas att dom åt nåt gott och dukade vackert i dag då.

Men däremot ansåg äldste bror, att den duk som fanns i hemmet, tillverkad av mamma, vid något tillfälle åsatt ett försäkringsvärde – nå, han ansåg att för att få duken (märkt med mitt namn och datum när jag fick den) skulle jag betala honom det fiktiva försäkringsvärdet. Jag vägrade och han tog den till professionell värdering, där man förklarade för hon att den säkert hade affektionsvärde, men inte alls var fackmässigt monterad, och möjligen värd 1200 eller så. Då skickade han mig den utan följebrev. Och hans barn ansåg att jag var en hemsk människa.

Det är skillnad mellan att se sakers värde och deras pris.

Annonser