– men jag lånade den ändå, Hakelius bok om/med Björn Rosengren. Jag läser ju snabbt om jag bara öppnar boken, så.

Och Äldste kom upp med en barnstol för morgondagen. Sen kom jag nån timme senare på att det vore nog praktiskt med en nyckel också, annars hade jag stått utanför deras hus i morgon och sett lite korkad ut. Nu har vi ordnat det också. Och man kan väl säga att första dagen på den där kursen han går, var precis så illa man kunde befara. Folk som inte kan organisera och som inte har en aning om hur världen ser ut utanför den egna lilla fållan och som de facto har makt. Ja ja. Vi citerar förstås Axel Oxenstierna om ‘med hur föga visdom världen styres’, typ. Och dom skulle förstås ha en lära-känna-varandra-övning i liten grupp, det var förstås bra att han fick se att det var fyra med ganska exakt hans bakgrund. Äldsta hade en motsvarande övning i sitt hörn av världen och som hon sa – ‘ja, dom flesta var så där 23 och frånsett ett diplomatbarn som bott i tio länder, så var det jag som bott i fyra, men dom andra hade bott i Sverige’. Och det var alltså en fråga där. Liksom att dom skulle ställa upp sig i vad dom trodde var åldersordning, hon fnissade och ställde sig sist utan problem.

Annonser