är det. Maken tog dom nästan i en följd nyss. Bara lite tvekan mellan sju och åtta. Han hade laddat en stund innan. Och var så lättad när han var uppe, en andens seger över kroppen. Det var det.
Tack Gud.