Så klart jag lyckades smitta ner maken med min förkylning, eller vad vi ska kalla eländet. Något annat var väl inte möjligt. Familjen har alltid klagat på mina nysningar – jag nyser för högt – och det tror dom blir bättre om dom klagar, det har ingen som helst effekt. Jag ställer mig inte och anstränger mig för att nysa så högt som möjligt, det bara blir som det blir. Om det är riktigt känsligt runt omkring kan jag halvkväva, men det är inte lätt. Och sen hostade jag rejält, så maken trodde att grannarna numer tror att han slår mig med kryckan. Då skulle jag hoppa undan.
Men jag är tacksam att han själv är mer diskret, så att grannarna inte nu misstänker mig för att ge igen. Han nyser visserligen tystare, men han nyser minst fem nysningar i följd. Och jag hoppas för bådas vår skull att han känner sig lite bättre i morgon. Han är inte särskilt tacksam för dosen Kan Jang heller.