Jag lovade ju berätta hur det gick med mina fyra vunna lotter. Det blev ingen miljon den här gången heller. Och inget tvskrap. Men ena lotten gav 25 kr, så jag tar en ny vid tillfälle. När som helst händer det…
Jag började ju köpa trisslotter för att man fick en eller två när jag deltog i en statistisk undersökning om talspråk. Det var ett led i att lära datorer förstå tal, så man samlade in röster. Man fick svara på ett frågeformulär och sen ringa upp en telefonsvarare och läsa upp texter.
Min insats i forskningens tjänst. Och sen var jag fast i träsket. Jag tror jag vann 25 kr första gången också.
Men än så länge – var lugna – varken sprit eller karlar.